AKUSTISK Signalspaning - ASIS mot DRÖNARE / UAV
  mail till ASIS
   
 
 

En DRÖNARE / UAV kan orsaka stora problem och skapa skada, förvirring och osäkerhet.
En DRÖNARE / UAV kan utföra störning med mycket enkla och selektiva åtgärder.
Det kan röra sig om att sprida kemikalier eller störa eller förstöra viktig elektronisk kommunikationer och funktioner.

En "välplacerad" DRÖNARE / UAV med fungerande "nyttolast" kan åstadkomma större skada än ett kärnvapen.
Med en DRÖNARE / UAV kan en terrororganisation eller enskild terrorist skapa stor skada på en samhällsviktig sektor.

Sverige står i princip helt utan skydd för fientliga DRÖNARE / UAV.
Det är mycket viktigt att få fram metoder att handskas med dessa.
Det är bara en tidsfråga innan aktivitet från en drönare kommer att ge stora konsekvenser.

   
   
  Detektering och akustisk signalspaningsteknik
   
 

Bild 1: Sensor för insamling av akustiska och EM signaturer från DRÖNARE/UAV till det akustiska signalreferensbiblioteket. Genom insamlingen av signaturer från olika DRÖNARE/UAV kan man få en god bild av tillverkare och typ. Denna information används för att identifiera olika typer av störningar mot DRÖNAREN/UAV för att oskadliggöra dem.

På bilden från vänster:
1. IR videokamera - dag och nattseende.
2. 8 kanalers spatialmikrofon för riktningsbestämning och inhämtning av akustiska signaturer.
3. Vivaldi antenn 600MHz - 6GHz för inhämtning av EM signatur. Raw I/Q data from detector. Syntethetic I/Q data
Detection: Wide Sweep - fast repeat. Narrow band. Triangular. Triangular wave. Tick. Clean GNSS signal
4. Akustisk 80cm parabol för HD-audio till referensbibliotek.

 
   
   
   
  Bild 2: 16 kanalers digitaliseringsenhet för lagring av data från sensorprobar med 24bitar 196 ks/s upplösning.
 
   
   
   
  Bild 3: Akustiskt lab för analys, bearbetning och lagring av kvalificerad data från insamlingen till referensbiblioteket.
 
   
  DRÖNARE/UAV och motmedel:
  Motmedel 1 - Detekterang av fabrikat och typ
  Motmedel 2 - Påvisa spatial förändring
  Motmedel 1+2 Automatisk larm om närvarande DRÖNARE/UAV via SMS, Email
  Motmedel 3 HEMLIGT beteende
  Motmedel 4 HEMLIGT beteende (Ej tillåtet i Sverige)
  Motmedel 5 HEMLIGT beteende (Ej tillåtet i Sverige)
   

 

  Sverige står i princip helt utan skydd mot DRÖNARE/UAV och deras hot mot:  
     
  Energiförsörjning Produktion och distribution av el
Produktion och distribution av fjärrvärme
Produktion och distribution av bränsle och drivmedel
     
  Finansiella tjänster

Betalningar
Kontanter
Betalsystem

     
  Handel och industri Byggnation
Tillverkning
Handel
     
  Hällso och sjukvård Akutvård
Läkemedel
Omsorg
     
  Information och kommunikation Telefoni
Internet
Radiokommunikation
Post
Dagstidningar
Webbaserad information
     
  Kommunal försörjning Dricksvatten
Avlopp
Renhållning
Väghållning
     
  Livsmedel Distribution
Produktion
Tillverkning
     
  Förvaltning Lokal ledning
Regional ledning
Nationell ledning
     
  Skydd och säkerhet Domstolar
Åklagare
Milität
Försvar
Kustbevakning
Polis
Gränsskydd
     
  Transporter Flygtransport
Järnvägstransport
Vägtransport
     
  Exempel på känsliga samhällssystem är:  
    Datornätverk
Ektroniska betalningssystem
Informationssystem
     
    Medicinsk elektronik
     
    GPS för positions- och tidsbestämning
     
    Mobiltelefoni
Kommunikationsradiosystem
     
    Radio
TV
Tidningsproduktion
     
    Trafikövervakning och trafikreglering för väg-, spår- och flygtrafik
     
  Exempel på användningsområden:  
   

Privata bostadsområden
Fylygplatser
Industrianläggningar
Fängelsen
Kraftstationer
Gränskontroll
Militära anläggningar
Viktiga installationer

     
     
     
  Till Signalspaning.se