Böcker - Signalspaning och Underrättelsetjänst

     


Maskerad front
Kalla krigets underättelsehistoria
Wilhelm Agrell
ISBN: 9185507970
ISBN-13: 9789185507979
     


Konsten Att Gissa Rätt
Underrättelsevetenskapens Grunder
Wilhelm Agrell
ISBN-10: 9144004389
ISBN-13: 9789144004389
     

Stockholm som spioncentral
Wilhelm Agrell
ISBN: 978-91-85377-09-1
     


Venona
Spåren från ett underrättelsekrig
Wilhelm Agrell
ISBN 91-89442-84-9
     


Spioner och spioner som spionerar på spioner Tore Forsberg
ISBN-10 91-7224-036-0
ISBN-13 978-91-7224-036-0
     


Spioner Emellan Tore Forsberg
Boris Grigorjev
ISBN-10 91-975747-6-7
ISBN-13 978-91-975747-6-1
     


Svenska Kryptobedrifter Bengt Beckman
ISBN 9789100106195
ISBN-10 9100106194
     


Swedish Signal Intelligence 1900 - 1945 C.G McKay
Bengt Beckman
ISBN-10 0714652113
ISBN-13 978-0714652115
     


DC-3:an - På jakt efter sanningen

av Björn Hagberg, på utkom 2004 Fischer & Co. Boken skildrar arbetslaget ombord och företaget Marin Mätteknik på det lilla mätfartyget ,”Triad” som med sin tekniska utrustning och arbetslagets analyser slutligen fann nedslagsplatsen för den svenska DC-3:an. Intressanta avsnitt är härledning av DC-3:an nedslagsplats i Östersjön. En brist är avsaknad av referenser förknippat med myndigheters dokument. Det kan dock ha sina förklaringar som pålagda av sekretesskäl. En allmän litteraturförteckning finnes.

Björn Hagberg
ISBN-10: 9185183121
ISBN-13: 9789185183128
     

Bakom hemligstämpeln
Hemlig verksamhet i Sverige i vår tid

Boken utkom 2004 av militärhistorikerna Lennart Frick och Lars Rosander som bl a beskriver den svenska underrättelseverksamhetens tillkomst under mellankrigstiden fram till dagsläget.


Lars Rosander
Lennart W Frick
ISBN-10: 9185057118
ISBN-13: 9789185057115
     

Bortom Horisonten
Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946 - 1952

Boken utkom år 2002 efter forskning av flyghistorikerna Lennart Andersson och Leif Hellström. Boken omfattar svensk flygspaning efter andra världskriget, signalspaning via DC-3 och dess nedskjutning i juni 1952. Boken skildrar också den signalspaning som vidtog (fortsatte) efter DC-3:an nedskjutning.Lennart Andersson
ISBN-10: 917243015X
     

Flygunderrättelseboken
Jerk Fehling
ISBN 978-91-856771-13-7
     


Säkerhetstjänstens egen berättelse om spionjakten
krigsåren 1939 - 1942
Leif Björkman
ISBN-10: 9172240008
     


Historiens största spioner Gunnar Wall
ISBN-10: 9155234798
ISBN-13: 9789155234799
     


Hemliga makter Lars Magnusson
Jan Ottosson
ISBN: 91-550-3730-5
     


Kodboken Simon Singh
ISBN-10: 9176436977
ISBN-13: 9789176436974
     


The Shadow Factory
The Ultra-Secret from 9/11 to the Eavesdropping on America
James Bamford
ISBN-10: 0385521324
ISBN-13: 978-0385521321
     


Body of Secrets
Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency
James Bamford
ISBN-10: 0385499086
ISBN-13: 978-0385499088
     
The Puzzle Palace
Inside the National Security Agency, America's Most Secret Intelligence Organization
James Bamford
ISBN-10: 0140067485
ISBN-13: 978-0140067484
     
Blind Man's Bluff
The Untold Story of American Submarine Espionage
Sherry Sontag
Christopher Drew
Christopher Drew
ISBN-13: 9780061030048
     

Eye in the Sky
The Story of the Corona Spy Satellites
Dwayne A. Day
ISBN-10: 1560987731
ISBN-13: 978-1560987734
     
An Eye at the Top of the World
The Terrifying Legacy of the Cold
War's Most Daring C.I.A. Operation


Pete Takeda
ISBN-10: 1560258454
ISBN-13: 978-1560258452
     
The Sigint Secrets Nigel West
ISBN 0-688-09652-1
     
U.S. Army Signal Intelligence in world War II James L. Gilbert
John P. Finnegan
ISBN 0-89412-274-6