Publikationer - Signalspaning och Underrättelsetjänst

FRA 50 år 1942 - 1992  
     
FOA-tidningen: Signalspanarna får viktiga roller på det elektroniska slagfältet  
     
Militära underrättelse och säkerhetstjänsten
MUST Årsrapport 2007

 
     
Probability of intercept for frequency hop signals using search receivers  
     
Bredbandig digital motagare för radarsignalspaning
FOI-R--2510--SE
Mars 2008
ISBN 1650-1942
Teknisk rapport
     
Försvarsmakten och Vindkraftsprojekt
Avsnitt om signalspaning och vindkraft

 
     
Sydhavsvind - Vindkraftens påverkan på Signalspaning (sid 29-31 karta 7)  
     
DMT - LPI
Digital Mottagarteknik
FOI-R--0328--SE
December 2001
ISSN 1650-1942
Användarrapport
     


Signalspaningsteknik Del 1
Grunder samt radiosignalspaning

Ingående teoretiska förklaringar kring signalspaning, 283 sidor

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Institutionen för Telekrigsystem
     

Signalspaningsteknik Del 2
Radarsignalspaning

Ingående teoretiska förklaringar kring signalspaning, 156 sidor


FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Institutionen för Telekrigsystem