Dokument DC-3 utredningen    
         
         
    Flygningar 1951-52 Tp79001 pdf  
  47-01-31 FRA till FOA angående resekostnader pdf 1947 om FRIDA och Spökraketerna 1946
  48-09-21 FRA, FOA m fl angående anskaffning av mtrl pdf 1947 om anskaffning av flygplan FRA ochFOA
  50-01-09 FRA anskaffning pdf 1949,50,51 Materialanskaffning APR-2, APR-4, APR-5, APR-7, Antenner AS-25, AS-26, Cossor m.m.
  51-11-07 APR-9 anskaffning mm pdf

FOA-dokument: 51-11-27, 52-09-15, 52-09-19, 52-11-nn, 53-03-03, 53-05-21,
53-08-12, 53-11-17, 54-06-04

         
  52-01-21 APR-9 anskaffning öppna handlingar pdf
FOA-dokument: 52-02-29, 52-02-nn, 52-03-21, 52-04-09, 52-06-14, 52-06-18,
52-07-09, 52-07-09, 52-07-10, 52-07-10, 52-07-15, 52-08-27, 52-11-25
         
  1953 Följesedel APR-9 mm. pdf  
         
  52-04-08 Privateer radiotrafik pdf  
  52-nn-nn Anställningsuppgifter pdf  
  52-02-01 PM angående signalspaning pdf  
  52-02-15 Flygningar våren 1952 pdf  
  52-02-18 Einar Johansson angående Bromma parkeringen pdf  
  52-02-27 FOA till CFV angående 6:e tpgrp pdf  
  52-05-14 FRA flygtillägg pdf  
  52-06-nn Arbetsrapport nr 52 från grupp 352 pdf  
  52-06.09 FOA angående inriktning av signalspaning pdf Inriktning signalspaning
  52-06-13 FRA angående Nilssons hustru pdf  
  52-06-13 FRA Öbo de Nybo pdf  
  52-06-13 FRA Öbo till Nybo pdf  
  52-07-08 Månadsrapport nr 5 från sektion 35 pdf  
  52-07-08 Specialrapport nr 7 från grupp 252 pdf  
  52-07-23 Arbetsrapport nr 6 från grupp 356 pdf  
  52-10-14 Ersättningsflygplan pdf  
  52-10-28 FRA förhör utdrag pdf  
  52-10-28 FRA förhör pdf  
  52-11-11 FRA angående anhöriga (52-10-20) pdf  
  53-02-26 Norra Östersjömarinens verksamhet pdf  
  54-04-08 PM, besök Ekberg FRA angående Nordiskt samarbete pdf  
  59-03-31 Angående ersättningar pdf  
  67-07-03 Angående insändare AB pdf  
  83-09-09 Uppgifter rörande FRA-flygningen pdf  
  93-02-25 Elmér o Neutralitetspolitikkommisionen pdf  
    DC-3 radomer jpg  
    FRA Rapporter 369 1951-1952 pdf  
    FRA ritning 2969 kabin jpg  
    Inriktning av FRA signalspaning pdf  
    Kännedom aktuella färdvägar pdf  
    PM angående sekretessen DC-3 pdf  
    Sadir R.87 H.S. pdf  
    Signalement FRA-personal pdf  
    Antennfaste APR-4.pdf pdf  
    79001 Antenner FRA2851 pdf  
         
         
    FRA apparater pdf Bilaga till DC-3:ans haveriutredning
    Systemrapport FRA-utrustning pdf  
    Systemrapport bilaga 1 pdf  
    Systemrapport bilaga 2 pdf  
    Systemrapport bilaga 3 pdf  
    Systemrapport bilaga 4 pdf  
    Systemrapport bilaga 5 pdf  
    Antenndiagram AS 125 pdf  
    APR-9 princip tabell pdf  
    APR-9, enheter pdf  
    Flygningar med 79001 under 1952 pdf  
    FRA-apparater, mått pdf  
    Frekvensfördelningstabell pdf  
    Oro bland besättningen pdf  
    P-3 och P-20 översättning pdf  
    Pejlkarta 520610 pdf  
    Sovjetiska fartygs närvaro pdf  
         
         
    För fotografier (.jpg) - kontakta på mail    
    APA-11A, IP-146 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR, AS-125 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR, AS-125 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-2, R-34 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-2, R-34 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4 + TN-16 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4, AT-49 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4, TN-17 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4, TN-18 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4, TN-18 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4, TN-19 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-4, TN-54 jpg Fotograf Christer Magnusson
    APR-5A, R-111 jpg Fotograf Christer Magnusson
    ARR-5 jpg Fotograf Christer Magnusson
    ARR-5, R-44 jpg Fotograf Christer Magnusson
    ARR-7, R-45 jpg Fotograf Christer Magnusson
    ARR-7, R45 jpg Fotograf Christer Magnusson
    AT-38, svärdantenn jpg Fotograf Christer Magnusson
    Cossor Oscillograf jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA foni-station jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA FUS frekvensundersökning jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA GRAFI jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA hel operatörsplats jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA museum Eric Rylander jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA T718, B240, F120 jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA T718, B240, F120, F117, F116, T719, T287 jpg Fotograf Christer Magnusson
    FRA utställning 79001 jpg Fotograf Christer Magnusson
    Milass Muchow jpg Fotograf Nils Nilsson
    Milass Muchow jpg Fotograf Nils Nilsson
    Nils Nilsson jpg Fotograf Nils Nilsson
    Nils Nilsson jpg Fotograf Nils Nilsson
    Nils Nilsson jpg Fotograf Nils Nilsson
    Sadir R87 jpg Fotograf Christer Magnusson
    Swema tongenerator jpg Fotograf Christer Magnusson
    Webster trådspelare jpg Fotograf Christer Magnusson
    Webster trådspelare jpg Fotograf Christer Magnusson
    Webster trådspelare jpg Fotograf Christer Magnusson
         
         
         
  04-09-21 Gunnvall PM Den nedskjutna svenska DC-3an pdf  
    Analys av P-3-radarns prestanda (Gunnvall) pdf  
    Analys av P-3-radarns prestanda (Nordlund) pdf  
    FRA svar till DC-3-utredningen pdf  
    FRA-dokument pdf  
    Fredsluftbevakning pdf  
    P-3 konstruktion och prestanda pdf  
    Sovj kryssare i ÖM 1952 pdf  
  04-12-16 Väder DC 3 (1) pdf  
         
    Gunnar Hedén pdf  
    Gunno Gunnvall pdf  
  02-03-06 Huzell-Lokind pdf  
  05-05-19 Huzell-Lokind pdf  
  05-11-29 Huzell-Lokind pdf  
    Per Adbro pdf  
    Roland Printzsköld pdf  
    Sture Remberger pdf  
         
    Krigsarkivet karta pdf  
    Marina spaningar, artikel TiS 2007-1 pdf  
    Marina spaningar pdf  
    T101 Spaning med 79001 pos pdf  
         
  520918 Ny sovjetisk radartyp pdf  
  52xxxx PM ang fotografering pdf  
    79001 (DC-3) Rapport 1952 pdf  
    79004 Ritning pdf  
  91-0-509 Ingemar Swall, FRA, brev pdf  
  91-09-nn Smedmark pdf  
  91-10-18 Drivbanor livbåt SMHI pdf  
  92-03-23 Samtal m Ekneborg o Wangström om spaningsflygn pdf  
  930127 GUA om spaningsflygn m Palm o Mangård pdf  
  93-05-04 GUA rapport Spaningsflygverksamhet pdf  
  93-10-18 Avtal MUST - GUA pdf  
  93-11-04 Amb Semneby t GUA om besök Osinskij pdf  
    Att undvika offentlighetsprincipen pdf  
    DC-3 flygningar 1950- pdf  
    DC-3 flygningar 1951-52, karta pdf  
    DC-3 flygningar 1951-52, lista pdf  
    Fst organisation okt 1948 - mars 1953 pdf  
    Karta Flygbanor pdf  
    Lastplan 79001 pdf  
    Rolf Gustavsson rapp till ÖB pdf  
    Skiss lastplan 1-50 pdf  
         
    SÄPO - Wennerström    
         
  52-1-008 Edins skiss pdf  
  52-11-10 Å Gustavsson pdf  
  62-03-10 PM ang Carlsson pdf  
  67-06-08 PM Wennerström 1949-52 pdf  
  71-08-10 PM Wennerström pdf Wennerström, DC-3, "Snackbanden"
    SÄPO förhör pdf  
    SÄPO mapp B 701450-3929 pdf  
    Säpo Mapp A pdf  
    Wennerström bil A3 pdf Wenerström om FRA
    Wennerström pdf