Radiotrafiken ESTONIA  
     
   
     
  0 - 3 minuter - Nödanropet Mayday  
  4 -7 minuter  
  8 - 10 minuter  
  11 - 13 minuter  
  14 - 17 minuter  
  18 - 20 minuter  
  21 - 24 minuter  
  25 - 27 minuter  
  28 - 31 minuter  
  32 - 34 minuter  
  35 - 38 minuter  
  39 - 41 minuter  
  42 - 44 minuter  
  45 - 48 minuter  
  49 - 51 minuter  
  52 - 54 minuter  
  55 - 59 minuter  
  60 - 62 minuter  
  Isbrytren Ale