Teknik som användes i LOPRA

    För mer utförlig dokumentation se HÄR (stort pdf-dokument)
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
 

Logperiondisk antenn
Rohde & Schwartz HA226/5027/50
20kW 2-30MHz

M1921-352010

   
  Bredbandig dipolantenn
KV278
Telefunken
20kW 2-8MHz

M1921-278010
  Bredbandig dipolantenn
Telefunken
20kW 2-8MHz
  Radiolänkantenn 25-30MHz
 

Deltaantenn 10kW CVA

F1250-302584

 

Vertikalantenn CVA

M1921-710011

     
  Mottagare
Rohde & Schwartz
0,5-20 MHz

  Antennförstärkare
Rohde & Schwartz
1,6-30MHz