Motala långvåg - Speciell användning - Skröna eller sanning?

Historien bygger på en berättelse om att Mottala långvåg 216 kHz (senare 191kHz) under kriget skulle ha används för att sända krypterade meddelande till det engelska flygvapnet RAF under bombuppdrag över Tyskland. Engelska tekniker skulle i största hemlighet ha monterat en "grå låda" i Motalasändaren.

Stativet

Skröna eller sanning? Förmodligen en skröna. Stativet är av svenskt ursprung och användes för att sända A1, A2 eller F1 telegrafi över långvågssändaren. Det kan dock inte uteslutas att RAF på något sätt har "lånat" funktionen av Sverige. Det som är oklart är vilket år utrustningen installerades. Uppgifter talar just nu för att detta skedde efter kriget, Om det är så fanns inte funktionen under kriget och därmed kan RAF uteslutas från denna utrustning. Dock kan det inte uteslutas att det finns viss sanning i RAF historien. Det kan ha funnits en annan utrustning monterad under kriget och därmed kan historien vara "trolig" - undersökningen fortsätter.

Förklaring

Enligt berättelse från trovärdiga källor ska sändaren ha används för att kommunicera med svenska u-båtar.

Utrustningen ingick i Televerkets Krigstelegrafinät och var därför mycket hemlig. Svenska lång och mellanvågssändare utrustades för sändning av A1, A2 och F1-telegrafi. Televerket byggde antingen styrsändarna själva (som i detta fall) eller lät leverantören inkludera funktionen vid leverans av en ny sändare. Det gällde till exempel de 100kW sändare som Standard Telephone levererade under 1950-talet.

Man planerade att använda rundradiosändarna i det som kallades Krigstelegrafinätet. Det fanns i Sverige manöverplats och transmissionsknutpunkt på sändarstationerna för rundradio. Övriga telegrafinätet gick på kortvåg med 5kW A1 / F1 telegrafisändare med dipol och rhombantenner. Hela Krigstelegrafinätet skrotades i slutet av 70-talet.

FSK-oscillatorn är med största sannolikhet byggd efter kriget. Oscillatorn har en skala som fanns i Bo Palmblads katalog under början av 50-talet. Men även i detta fall råder viss tveksamhet. Skalan kan ha varit tillgänglig under kriget.

Enheterna längst ner i stativet kan identifieras som et tontelegrafiöverdrag. Den grå runda burken i enheten längst ner är sannolikt ett skärmat och ljuddämpat tontelegrafirelä. Man ville tontelegrafera på långdistansförbindelser och då blev det nödvändigt att omvandla ton till likström i själva excitern (oscillatorn)

Någon som vet något mer? Skicka gärna ett mail

Stativet till vänster innehåller den ordinarie oscillatorn för långvågssändaren
Stativet till höger innehåller tekniken för telegrafisändning på A1, A2 och F1

Enheter uppifrån
1. HF-KONTROLL + Deviationsindikering
2. Likriktare för slutsteget (drivsteg)
3. Slutsteg (drivsteg)
4. Likriktare för oscillator
5. FSK oscillator - FSK = frekvensskift
6. Linjeöverdrag
7. Tonsignaleringsrelä

Stativets baksida

HF-kontroll och likriktare för slutsteg (drivsteg)

Slutsteg (drivsteg)

FSK Oscillator

HF kontroll, baksida

Likriktare för slutsteget

Slutsteget (drivsteg)

Likriktare för oscillator

FSK oscillator i skärmad och temperaturreglerad låda

FSK oscillator

Tontelegrafiöverdrag

Omvandling av tonsignalering på inkommande ledning till likströmssignalering till oscillatorn

Manöverplats för mottagning och sändning


Manöverplats
Mottagare National HRO "sixty"
USA 1952-1964
50 kHz - 35 MHz + 50-54 MHz

Denna manöverplats räddades för ett tiotal år sedan från den nu nedlagda mellanvågsstationen Helsingborg / Olympia (5kW 1401 kHz). Den finns idag på Beredskapsmuseet. Detta var en förhållandevis enkel manöverplats. De mer avancerade hade flera par HRO-60 mottagare i diversitetskoppling samt en stabiliserad styroscillator, fabrikat Philips.