”Nummersändare” - Agentsändningar
   
 
Nummerstationer / Nummersändare kallas sändare på kortvågen med osäkra ursprung och som med stor sannolikhet sänder meddelande till länders olika agenter runt om i världen. Vanligtvis så sänder man krypterade meddelanden i form av bokstavs- eller siffergrupper. Ibland förekommer också sekvenser av toner och telegrafi. Sändningarna sker på olika språk och oftast är det en kvinnoröst som läser. Vissa bevis stöder den vanliga föreställningen om att det är sändningar till agenter. Det har aldrig getts en officiell förklaring till sändningarna. Det finns dock en del beskrivningar från agenter som gripits att de tagit emot meddelanden från sändningarna. Aktiviteten är i stort sett konstant och sändningarna är schemalagda. Det är inget publikt känt att man genom trafikanalys kan få fram en ökad eller minskad agentaktivitet. Man kan dock se att den totala mängden sändningar har ökat något sedan 90-talet. Vilket indikerar att kortvågen fortfarande är ett bra och effektivt sätt att överför hemliga meddelanden. Det kan kanske antas att sändningar från agenter ute i världen fortfarande sker med hjälp av kortvåg. Internet har förmodligen inte tagit över helt och hållet.
   
   
 


Inspelningar av "Agentsändningar"

  A B C D
1 The swedish Rhapsody Nnn french Ready ready Russian man complete
2 Counting CIA Strich Iran iraq jamming test Yt
3 Counting control Dfd21 / dfc37 English lady 555 konec
4 Phonetic alphabet NATO Drums and trumpets English lady jammed Preska
5 5 dashes (1) Nnn english English man version 1 Cherta
6 The Lincolnshire poacher MI5 English lady 00000 ending English man version 3 Count in russian
7 Gong station chimes Nnn german English man Count in russian
8 DFD 21 The russian man d-va Magnetic fields 1-10 announcement
9 Ready ready 15728 Phonetic alphabet nato (1) Magnetic fields diff.voice 1-10 announcement female
10 Bugle Spanish lady Oblique Counting in polish
11 5 note version Czech lady Strich english Nnn old incarnation Konec konec
12 Three note odditiy 2 letter NU 5 dashes "i say again" Pozor
13 New star broadcasting G3 strich 2 letter KG Russian lady
14 Counting station spanish YT 4 figure counting 10 tones Russian man
15 English lady 00000 ending 5 dashes 2 voices in one transmission Spanish lady 2 finals
16 Attencion 3 finals German man Tyrolean music station Spanish counting
17 4 note rising scale English man (1) 3 note interval signal Spanish counting 4 fig. grps.
18 Ciocirlia English man german 10 rough tones Spanish man
19 Czech lady German lady (1) Achtung Spanish lady 00000 ending
20 2 letter ys Chinese numbers A Spansh lady 00000 end. diff.voc
21 2 letter el Spanish lady complete Voice sample Eastern music
22 5 dashes(2) 2 letter MD Rapid dots Eastern music stn. dif. voc.
23 2 letter rk English man (2) Strich with rare message Unidentified chinese station
24   German lady (2) Hier ist dfc seben und dreizig Nnn french early version
25   Phonetic alphabet nato (2) 2 letter PN Nnn hungarian
26   Phonetic alphabet nato (3) Sample count Wiskey tango viente y uno
27   Nancy adam susan 2 letter VO The crackle
28   Counting control 2 letter HK The backwards music station
29   Nancy adam susan 2 letter DM Faders
30   Cherry ripe 8 note rising scale Workshop
31   Russian lady Spruchnummer 1 The pip
32   Russian man Spruchnummer 4 The buzzer
33   Nnn english Random pop M1
34   Frank young peter Nomer 101 M1b
35   Cherta Okno okno onko M2
36   Russian counting man Nomer 198 M3(1)
37   Olx 723 Papaqui M3(2)
38   6 tones 298 M3(3)
39   High pitch polytone (1) 815 M3(4)
40   High pitch polytone (2) 167 M3(5)
41   High pitch polytone (3) Moscow coup attempt M3(6)
42   High pitch polytone (4)   M3a
43   Oriental language   M3b
         

Sändningarna har förekommit sedan början av det första världskriget. Det har sedan länge stått klart att sändningarna riktas till olika länders agenter ute i världen och att meddelandena är krypterade med så kallat ”engångskrypto” (engelska OTP one-time-pad). Kryptoförfarandet anses som absolut säkert och kan motstå de mest avancerade forceringsförsöken.5-ställiga bokstavsgrupper

Verksamheten beskrivs i  Robert Wallance och Keith Meltons bok ”Spycraft”

” The one-way voice link described a covert communications system that transmitted messages to an agent's unmodified shortwave radio using the high-frequency shortwave bands between 3 and 30 MHz at a predetermined time, date, and frequency contained in their communications plan. The transmissions were contained in a series of repeated random number sequences and could only be deciphered using the agent's one-time pad. If proper tradecraft was practiced and instructions were precisely followed, an OWVL transmission was considered unbreakable. As long as the agent's cover could justify possessing a shortwave radio and he was not under technical surveillance, high-frequency OWVL was a secure and preferred system for the CIA during the Cold War.”

En känd nummerstation var ”Linconshire Poacher” som använde den engelska folksången ”The Linconshire Poacher” som identifikation. Stationen användes av Britich Secret Intelligence Service och var placerad på Cypern.  Pejlingar pekar på att den skulle ligga vid Royal Air Force base vid Akrotiri på Cypern där flera stora så kallade ridåantenner har identifierats som sändarantenner. Sändningarna består av 5-ställiga siffergrupper ”5-2-0-3-2” som läses av en syntetisk kvinnoröst. I juli 2008 tystnade sändningarna men de engelska sändningarna fortsätter från en liknande station på Guam ”Cherry Ripe”

The Linconshire Poacher

Sändningsschema för Linconshire Poacher - Dag, tidpunkt och frekvens

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

12:00

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

13:00

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14:00

10.426
12.603
14.487

12.603
14.487
16.314

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

14.487
15.682
16.084

10.426
11.545
14.487

11.545
14.487
15.682

15:00

11.545
13.375
15.682

7.755
8.464
10.426

11.545
14.487
16.084

11.545
12.603
13.375

11.545
12.603
13.375

11.545
12.603
13.375

11.545
12.603
13.375

16:00

11.545
12.603
13.375

11.545
13.375
15.682

6.485
7.755
10.425

8.464
12.603
14.487

11.545
12.603
13.375

11.545
12.603
13.375

8.464
10.426
11.545

20:00

11.545
 
 

 

 

 

 

 

 

Foton på sändarna för Linconshire Poacher på Cypern