FRA Regleringsbrev

Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.

           
    Anslag
Anslag * Avgifter
Låneram
** Disponibel
Disponibelt
      Förändring %       Förändring %
               
  2012 Regleringsbrev 747 +3,2 7 530 1 284 +11,1
               
  2011 Regleringsbrev 723 +4,0 7 425 1 155 +2,5
  2011 Ändring 110609            
               
  2010 Regleringsbrev 695 +7,8 7 425 1 127 +7,3
               
  2009 Regleringsbrev 645 +14,5 10 395 1 050 +15,6
  2009 Ändring 090917            
  2009 Ändring 090625            
  2009 Ändring 090528            
  2009 Ändring 090212            
               
  2008 Regleringsbrev 562 +9,3 16 330 908 +6,1
  2008 Ändring 080911            
               
  2007 Regleringsbrev 515 +12,7 11 330 856 +21,9
  2007 ändring 070620            
               
  2006 Regleringsbrev 456   16 230

702

 
  2006 Ändring 060302            
               
  * Intäkter från avgiftsbelagd verksamhet            
  ** (anslag + avgifter + lån)            
  *** Samtiliga belopp i miljoner kronor