Signalspaningsstationer och
möjliga ECHELON-stationer
       
   

ECHELON

ECHELON är det hittills största informationinsamlings- och övervakningsnätverk som är känt. Echelon kontrolleras främst av USA och Storbritannien, men det finns "stationer" i andra länder, som Australien, Nya Zeeland och Kanada m.fl. Echelon fångar in satellit- och radiosändningar, telefonsamtal, fax, e-post etc.

EU Rapport om Echelon 2001
REPORT on the existence of a global system for the interception of private and commercial
communications (ECHELON interception system) (2001/2098(INI))

       
       
  Danmark Aflandshage 55 33 41N 12 35 00 E
     
       
       
  Danmark Karup 56 19 35N 9 04 45E
     
       
       
  Danmark Skibsby 57 29 23N 10 00 41E
     
       
       
  Danmark Skagen 57 44 36N 10 36 09E
   

 
       
       
  Norge Randeberg  
       
  Norge Jessheim  
       
  Norge Fauske x2
       
  Norge Skjerstad  
       
  Norge Kirkenäs  
       
  Norge Vadsö  
       
  Norge Vardö  
       
       
       
  Cypern Ayios Nikolaos 35 05 11N 33 53 08E
   

Ayios Nikolaos på Cypern är en brittisk station. Stationens uppgift, med dess 14 satellitantenner av obekant storlek, är uppdelad på två enheter, ”Signals Regiment Radio” och ”Signals Unit (RAF)”. Läget för Ayios Nikolaos i närheten av arabstaterna och det faktum att detta är den enda stationen inom några täckningszoner (framför allt för spot beams) talar för att den har en viktig roll för underrättelsearbetet.

     

 

  Australien Geraldton 28 41 40S 114 50 34E
   

Denna station grundades i början av 90-talet. Stationen leds av den australiska säkerhetstjänsten (DSD). Britter som varit stationerade i Hongkong tillhör nu denna station. Fyra satellitantenner av samma storlek (diameter på cirka 20 meter), är riktade mot satelliter över Indiska Oceanen och Stilla Havet. Enligt uppgifter av en edsvuren sakkunnig inför det australiska parlamentet avlyssnas civila kommunikationssatelliter i Geraldton.

     

 

  New Zealand Tangimoana 40 17 07S 175 14 36E
     
       
  New Zealand Waihopai Valley 41 34 35S 173 44 20E
   

Waihopai grundades 1989. Sedan dess finns här en stor antenn med 18 meter diameter, en andra antenn sattes upp senare. Antennerna är riktade mot Intelsat 701 ovanför Stilla Havet. Uppgiften för Waihopai är enligt officiella uppgifter från GCSB (General Communications Security Bureau) att avlyssna kommunikationssatelliter och avkodning och bearbetning av signalerna. Då stationen endast har två satellitantenner kan den nyzeeländska underrättelsetjänsten endast fånga upp en liten del av trafiken i Stillahavsområdet. Stationen blir alltså endast meningsfull i kombination med ytterligare en station inom samma område. Geraldton i Australien anses ofta anses vara systerstation till Waihopai.

     

 

       
  Kina Hong Kong

 

Denna station grundades i slutet av 1970-talet när den andra INTELSAT-generationen sköts upp. Den försågs med stora satellitantenner. Inga närmare uppgifter finns om antennernas mått. 1994 började en nedmontering av stationen i Hongkong. Antennerna fraktades till Australien. Det är inte helt klart vilka stationer som tagit över det arbete som bedrevs i Hongkong: Geraldton, Pine Gap eller kanske Misawa i Japan. Eventuellt har uppgifterna fördelats på flera stationer.
       
       
  Japan Misawa
40 43 22N 141 19 44E

Stationen i Misawa byggdes 1948 för en HFDF-antenn. Där arbetar japaner och amerikaner. Från Förenta staternas sida finns där NAVSECGRU, INSCOM samt några AIA-grupper (544th IG, 301st IS). På området finns omkring 14 satellitantenner, av vilka några har en diameter på cirka 20 meter (uppskattad storlek). Misawa är officiellt ett Cryptology Operations Center. Enligt uppgift av Richelson avlyssnas i Misawa de ryska Molnija-satelliterna och andra ryska kommunikationssatelliter.

       
       
   

Diego Garcia - atoll

07 16 20S 72 21 59E
       
       
  USA, HI Kunia

21 28 23N 158 03 18V
21 31 16N 158 00 51V

Stationen drivs sedan 1993 som Regional Security Operation Center (RSOC), bemannad av NAVSECGRU och AIA. Till dess uppgifter hör bearbetning av information och kommunikation, samt kryptologiskt stöd.

       
   


 
  USA, WV Yakima

46 40 55N 120 21 23V

Stationen byggdes på 1970-talet samtidigt med den första satellitgenerationen. Sedan 1995 finns här Air Intelligence Agency (AIA) med 544th Intelligence Group (Detachement 4). Här är också stationerade Naval Security Group (NAVSECGRU). Datum för tillkomsten av Yakima-anläggningen samtidigt med den första Intelsat-generationen, liksom den allmänna beskrivningen av 544th Intelligence Group talar för att Yakima spelar en roll för den globala avlyssningen av kommunikation. Ytterligare ett indicium för detta är Yakimas närhet till en normal satellitföljarstation, som ligger 160 km norr därom.

       
       
  USA Sugar Grove

38 30 53N 79 16 47V

Sugar Grove grundades samtidigt med den andra generationens Intelsat-satelliter togs i drift i slutet av 70-talet. Här finns stationerade NAVSECGRU och AIA med 544th Intelligence Group (Detachement 3). Stationen har enligt uppgift från olika källor 10 satellitantenner, av vilka tre är större än 18 meter (18,2 m, 32,3 m och 46 m), vilket entydigt säger att de är avsedda för att avlyssna kommunikationssatelliter. En uppgift för detachement 3 vid 544th Intelligence Group vid denna station är att erbjuda stöd till underrättelsetjänsten och samla in information från kommunikationssatelliter som kommer från marinens fältstationer. Dessutom ligger Sugar Grove i närheten (100 km) av den normala satellitföljarstationen i Etam.

     

 

       
  Puerto Rico

Sabana Seca

18 27 15N 66 13 35V

1952 stationerades NAVSECGRU i Sabana Seca. Sedan 1995 finns där också AIA med 544th IG (Detachement 2). Stationen har minst en satellitantenn med diametern 32 meter och 4 andra mindre antenner. Stationens uppgift är enligt officiella källor ”att utföra bearbetning av satellitkommunikation”, ”kryptologiska tjänster och kommunikationstjänster”, samt stöd till verksamhet inom US Navy och DoD (t ex insamling av COMSAT-data, enligt beskrivning för 544th IG).

     

 

       
  UK Morwenstow

50 53 09N 4 33 12V

GCHQ Bude, tidigare kallad GCHQ Composite Signals Organisation Station Morwenstow, är en markstationen som ligger på norra Cornwalls kust mellan de små byarna Morwenstow och Coombe, Storbritannien, på platsen för den gamla WWII flygfält, RAF Cleave . Den drivs av den brittiska signalspaningen tjänst (GCHQ). Stationen omfattar tjugoen satellitantenner i olika storlekar, varav tre som har en diameter på 30 m och som täcker de viktigaste frekvensbanden: L-bandet, S-bandet, C-band, Ku band, X-bandet, Ka-band och V-bandet.

Beräknat på sin position, sin höjd och kompassvinkel så är antennerna riktade mot
INTELSAT, INTERSPUTNIK, INMARSAT . Satelliter för kommunikation över Atlanten, Afrika och Indiska oceanen, liksom mot mellan
östern och det europeiska fastlandet.
Personalen är hämtade från GCHQ (Storbritannien) och NSA (USA) och stationen drivs enligt UKUSA-avtalet för att samla in data för ECHELONs signalspaning (SIGINT) nätverk. UKUSA-avtalet betecknas ett avtal om SIGINT som undertecknades 1948 av Förenade kungariket (UK), Förenta staterna (USA) samt Australien, Kanada och Nya Zeeland.

Morwenstow grundades liksom Yakima samtidigt med den första INTELSAT-generationen i början av 70-talet. Morwenstow drivs av den brittiska underrättelsetjänsten (GCHQ). Där finns omkring 21 satellitantenner, av vilka tre har en diameter på 30 meter. Inga uppgifter finns om de övriga antennernas storlek. Inga officiella uppgifter finns om stationen. Storleken på och antalet antenner liksom läget bara 110 km från telekomstationen i Goonhilly lämnar inget utrymme för tvivel på att detta är en avlyssningsstation för kommunikationssatelliter. Verksamhet vid GCHQ Bude är mycket hemlig. Men som svar på den oro som vissa EU-medlemsstater hade, att Morwenstow ansvarar för industrispionage och avlyssning av civil kommunikation så publicerades en rapport från Europaparlamentet 2001 som ger några detaljer om stationen.

EU Rapport om Echelon 2001

     

 

       
  UK
Yorkshire

MHS - Menwith Hill

54 00 30N 1 41 17V

Menwith Hill är den största elektronisk övervakningsstationen i världen. Det drivs av US National Security Agency (NSA). Menwith Hill sysselsätter 1.200 amerikanska civila och militärer med att avlyssna och analys kommunikation, främst från Europa, Ryssland och Mellanöstern. All teletrafik till och från Europa som går genom Storbritannien insamlas vid stationen, inklusive privata telefonsamtal, fax, e-post och annan kommunikation. Mycket av den information som samlas in och bearbetas, förmedlas tillbaka till USA. En stor del av denna information kommer från spionsatelliter. Basen har ett antal stora "vita golfbollar" eller "radomer" med parabolantenner. Vikten av MHS för amerikanska underrättelseverksamhet har nyligen betonat genom sin nya beteckning som regional Sigint Operations Centre (RSOC)

Menwith Hill grundades 1956 och 1974 stod här redan 8 satellitantenner. Numera är antalet antenner omkring 30, av vilka cirka 12 har en diameter på över 20 meter. Minst en av de stora antennerna, men säkert inte alla, är mottagningsstationer för militär trafik (AN/FSC-78). I Menwith Hill arbetar britter och amerikaner gemensamt. Från Förenta staternas sida finns där NAVSECGRU, AIA (451st IOS) samt INSCOM, som också leder stationen. Marken som Menwith Hill ligger på tillhör det brittiska försvarsdepartementet och hyrs ut till den amerikanska regeringen. Enligt officiella uppgifter är syftet med Menwith Hill att erbjuda snabb radioåtersändning och bedriva kommunikationsforskning. Enligt uppgifter från Richelson och Federation of American Scientists är Menwith Hill både markstation för spionsatelliter och avlyssningsstation för ryska kommunikationssatelliter.

       
       
  Tyskland Bad Aibling

47 52 47N 11 59 04E

På stationen i närheten av Bad Aibling arbetar för närvarande cirka 750 amerikaner. I Bad Aibling finns INSCOM (66th IG, 718th IG) som har befälet, NAVSECGRU samt olika AIA-grupper (402nd IG, 26th IOG). Där finns 14 satellitantenner, av vilka ingen är större än 18 meter. Officiellt har Bad Aibling följande uppgifter: ”Rapid Radio Relay and Secure Commo, Support to DoD and Unified Commands, Medium and Longhand Commo HF & Satellite, Communication Physics Research, Test and Evaluate Commo Equipment”. Enligt Richelson är Bad Aibling avlyssningsstation för SIGINT-satelliter och ryska kommunikationssatelliter. Enligt ett beslut från Department of Defense stängdes stationen den 30 september 2002.

       
       
  Australien Pine Gap

23 47 53S 133 44 12E

Stationen i Pine Gap grundades 1966. Den leds av den australiska säkerhetstjänsten (DSD), och omkring hälften av de cirka 900 personerna vid stationen är amerikaner, från CIA och NAVSECGRU. Pine Gap har 18 satellitantenner, av vilka en har diameter på cirka 30 meter och en på cirka 20 meter. Enligt officiella uppgifter och data från andra källor upprättades stationen som markstation för SIGINT-satelliter. Härifrån styrs flera spionsatelliter och deras signaler tas emot, bearbetas och analyseras. De stora satellitantennerna talar dock för att avlyssning pågår av kommunikationssatelliter, eftersom det inte behövs några stora antenner för signalerna från SIGINT-satelliterna. Fram till 1980 var australierna utestängda från signalanalysavdelningen, men har nu full tillgång till allt utom amerikanernas nationella krypteringsrum.

     

 

       
  Kanada Leitrim

45 20 12N 75 35 15V

Leitrim ingår i utbytesprogrammet mellan kanadensiska och amerikanska militära enheter. Därför har US Navy enligt uppgift cirka 30 personer stationerade i Leitrim. 1985 installerades den första av 4 satellitantenner, av vilka de båda större bara är cirka 12 meter i diameter (uppskattad storlek). Stationens uppgift är officiellt ”cryptologic rating” och avlyssning av diplomatisk trafik.

     

 

       
  Australien Shoal Bay

12 21 31S 130 58 55E

Shoal Bay drivs av den australiska underrättelsetjänsten. Där skall finnas 10 satellitantenner, vilkas storlek inte är närmare känd. Av de satellitantenner som finns på fotografi har de fem största högst 8 meter diameter, och den synliga sjätte antennen är ännu mindre. Antennerna är inriktade på de indonesiska PALAPA-satelliterna. Det är inte klart huruvida stationen ingår i det globala systemet för avlyssning av civil kommunikation.

   

 

 

       
   

Guam, Stilla Havet

 

 
   

 

13 35 37N 144 51 09E
   

 

13 34 53N 144 50 09E
   

 

13 35 15N 144 50 28E
   

 

13 35 00N 144 50 58E
   

 

13 36 55N 144 51 24E
       
  USA, Denver Colorado Buckley Field

(134°E, 13°S)

Denna station grundades 1972. Här finns 544th IG (detachement 45). På området står minst 6 satellitantenner, av vilka 4 har en diameter på cirka 20 meter. Officiellt är uppgiften för stationen är att registrera, utvärdera och analysera data om kärnexplosioner med hjälp av SIGINT-satelliter.

     

 

       
  USA, Texas Medina Annex

(98°W, 29°N)

Medina är liksom Kunia en Regional Security Operation Center och grundades 1993. Den bemannas av NAVSECGRU och AIA och har uppgifter i Västindien-området.

     

 

       
  USA Fort Gordon

(81°W, 31°N)

Fort Gordon är också en Regional Security Operation Center, bemannad av INSCOM och AIA (702nd IG, 721st IB, 202nd IB, 31st IS), med oklar uppgift.

       
       
  USA Fort Meade

39 06 31N 76 46 18V

Fort Meade är NSA:s huvudkontor.

       
       
  UK Chick Sand 52 02 39N 0 23 20V
       
       
   

Karamursel

40 42 34N 29 31 39E
       
       
   

San Vito

40 38 51N 17 50 24E
       
       
   

Puerto Rico

17 58 41N 67 04 47V
       
       
   

Sinop

42 01 54N 35 11 16E
       
       
   

Masset

54 01 43N 132 03 54V
       
       
  Tyskland Griesheim

49 51 21N 8 35 09E
       
       
       
  Tyskland Teufelsberg

52 29 50N 13 14 26E

Teufelsberg (tyska för Djävulsberget) är en kulle i Berlin, Tyskland, i forna Västberlin. Det stiger ungefär 80 meter över den omgivande slätten Brandenburg, närmare bestämt den norra Berlins Grunewaldskog.

Det är en konstgjord kulle med en speciell historia. Den byggdes av efter andra världskriget från spillrorna av Berlin. En uppskattning av mängden bråten är cirka 12 miljoner kubikmeter, eller cirka 400 000 byggnader.

US National Security Agency (NSA) byggde en signalspaningsstation på toppen. En del av den globala ECHELON underrättelsevenätverk. Kullen låg i den brittiska sektorn. Mobila signalspaningsenheter sökte olika platser i Västberlin för att få den bästa platsen för att lyssna på sovjetiska och östtyska militär trafik. En sådan enhet körde till toppen av Teufelsberg och upptäckte en markant förbättring av mottagningen. Denna upptäckt ledde så småningom till att en stor byggnad byggs ovanpå berget som skulle komma att drivas av NSA. På begäran av USA: s regering togs skidliftarna bort eftersom de störde signalerna. Stationen fortsatte att drivas till berlinmurens fall. Byggnaderna och kupoler finns fortfarande kvar.

Det noterades att under vissa tider blev mottagningen av radiosignals bättre än under resten av året. Orsaken var pariserhjul vid den årliga tysk-amerikanska Festivalen på Hüttenweg i Zehlendorf. Därför lämnades pariserhjul att stå kvar en tid efter att festivalen var över.