Signalspaningsstationer - Schweiz
     
  ONYX är ett underrättelsesystem som sköts av den schweiziska armén med syfte att bevaka civil och militär kommunikation. Systemet använder sig av ”nyckelord” för att detektera önskad kommunikation. ”Nyckelorden” måste godkännas av en oberoende kommission (liknande som för FRA). Systemet ska inte användas för avlyssning av inhemsk kommunikation (motsvararande i Sverige). Systemets användning övervakas av en speciell kommission (liknande som för FRA).

 

  Zimmerwald 46 53 12N 7 28 41E  
 
 
 
 
       
  Heimenschwand 46 49 52N 7 42 57E  
 
 
 

       
       
  Leuk 46 19 05N 7 38 43E